Map

Hiking

Kvarntorpet och Örnberget, Segersgärde

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Hiking

Vandra längs blommande hagar, betade skogar och med en vidunderlig utsikt över Skärgården från Örnberget.

Österut från huvudparkeringen i Segersgärde går en sammanbindande ledsträcka till Kvarntorpets naturreservat först längs med strandängarna som under vårarna har ett rikt fågelliv. Därefter fortsätter leden norrut genom blommande hagmarker och stora lindträd för att sedan ta sig över Norrlandsleden vidare in på infarten till Kvarntorpet och dess separata vandringsled.

Väl där går leden österut längs med rikt blommande hagmarker fram till parkeringsplatsen i Kvarntorpets naturreservat. Från denna parkeringsplats kan du sedan följa leden genom vackra hagmarker och betade skogar söderut längs med vattnet i riktning mot Segersgärde.

Här delar sig leden där du antigen kan ta dig norrut igen mot infarten till parkeringsplatsen i Kvarntorpets naturreservat eller fortsätta vidare söderut till Segersgärde naturreservats södra parkering. Från sistnämnda finns slutligen en liten kort slinga österut upp till Örnbergets topp med stensättningen Habors klint och med en vidunderlig utsikt över skärgården.

Facts

Ledansvarig: Länsstyrelsen i Kalmar Län

Etappindelning: Led i Kvarntorpets naturreservat

Utmärkning: Orange markering

Övernattning: Nej

Sanitärt: WC/TC

Nearby