Map

Hiking

Hasselöleden

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Hiking

Sladö och Hasselö i Tjust mellersta skärgård är två öar men binds samman av en fem meter lång träbro över en grävd kanal. Öarna sträcker sig en mil genom den lummiga innerskärgården till de kala klipporna i yttersta havsbandet. Båda öarna har varsin vandringsled.

Sladö är ca 2 kilometer lång och ingår i Sladö–Äskeskärs naturreservat. Öns flacka landskap reser sig som högst tio meter över havet och domineras av en rullstensås. Följer man vandringsleden längs med öns östra sida möts man av betesöppna ängs- och hagmarker, med hamlade askar och lindar. Några av dessa antas vara upp till tusen år gamla. Floran är artrik, med bland annat solvända, Adam och Eva, korskovall och gullviva. Längre söderut på Sladö finns Östra Hamnen, där Sladöborna hade sina båtar förr i tiden. Vid Betsudden söderut, reser sig fina klippformationer och man har fri sikt mot horisonten. Sladö by är en karaktäristisk radby, med båthusen byggda längs med vattnet, bostadshusen längre upp och därefter ladugårdarna. Hasselö är en 7 km lång ö. Vandringsleden startar vid den långgrunda sandstranden Hasselö Sand. Året runt lägger tur- och taxibåtar till här och intill finns gästbrygga, lanthandel, servering och cykeluthyrning. Första delen av leden går uppför en skogsväg och förbi klapperstensfältet Jättegryt, där den långa rullstensåsen går särskilt väl i dagen. Fortsätter du på stigarna uppför skogen når du öppet hav vid Knarhamnen på sydöstra Hasselö. Namnet minner om en tid då medeltida handelsfartyg sökte hamn här. Under senare år har de gamla ängs- och åkermarkerna restaurerats och hagarna hålls öppna av betande kor. Efter några hundra meter kommer du till den nygrävda kanalen och träbron som tar dig över till Sladö. Vill du återvända norrut följer du den grusade vägen tillbaka till Hasselö Sand och efter ca en kilometer från sundet ligger Restaurang Sjökanten. Därifrån är det drygt två kilometer till Hasselö Sand. Från Hasselö Sand kan du göra en avstickare till utsiktsberget Vikarklinten, som reser sig 28 m.ö.h. Härifrån har du en god överblick över den inre arkipelagen. Utmed leden passerar du Hasselö by, som är ett annat exempel på radby. I närheten har man hittat en flintyxa, vilket visar att även stenåldersmänniskor sökte sig till havs. ##### Fakta om leden

Total längd Sladöleden 4,3 kilometer Hasselöleden 2,6 kilometer Huvudman Sladöleden: Länsstyrelsen i Kalmar län Hasselöleden: Hasselö skärgårdsupplevelse Etappindelning Nej Utmärkning Orange ringar Övernattning Ja, vandrarhem och stugor Sanitärt WC, dusch, diskbänk med varmvatten och soptunnor vid Hasselö Sand Övrigt Sladö – Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla. Textkälla: vastervik.se

Facts

Ledansvarig: Hasselö skärgårdsupplevelse

Etappindelning: Hasselöleden

Utmärkning: Orange ringar

Övernattning: Ja, vandrarhem och stugor

Sanitärt: WC, dusch, diskbänk med varmvatten och soptunnor vid Hasselö Sand

Nearby