Map

Hiking

Gladhammarslederna, grön led

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Hiking

Från Lunds by utgår de tre Gladhammarslederna, som sammanlagt är cirka 28 km. Den röda leden är en historisk led till Gladhammars ödegruvor, den blå och den gröna leden är naturvandringar med historiska inslag.

Den gröna leden har samma sträckning som den blå leden fram till Lilla Tolen, då den viker till höger på en stig, som går förbi fågeltornet vid sjön. Under flyttningen vår och höst kan man se många olika fågelarter här som trana, svarthakedopping, brun kärrhök och knipa. Passerar man vid rätt tillfälle kan man dessutom få se både älg och hjort från tornet.

Leden går vidare över E22 och fortsätter genom skogsmarker fram till Annerössle. Strax innan gården finns två jättegrytor, pilar visar dit. Vid Fagertorp sammanfaller den gröna leden med Tjustleden etapp 3. Vid Ekenäs finns några stora bronsåldersrösen och nere vid Tjursbosjön en båtformad stensättning. Leden fortsätter mot ödegruvorna och sammanstrålar med den röda leden ned till Lunds by.

Facts

Ledansvarig: Gladhammars Hembygdsförening

Etappindelning: Gladhammarslederna, grön led

Utmärkning: Grön markering

Övernattning: Nej

Sanitärt: Nej

Nearby