Map

Hiking

Natur- & Kulturstig vid Hermanstorp

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Hiking

Här ligger fornlämningarna som ett pärlband längs den forna havsviken. Hermanstorp-Källsåker är ett område där du kan se många lämningar från framför allt bronsåldern och äldre järnåldern. Det är också ett fint naturområde med eklandskap, våtmark och rikt fågelliv.

Directions

Besöksmålet ligger mindre än 5 kilometer från Västerviks stadskärna.

Med bil. Hermanstorp-Källsåker ligger öster om E22:an, precis norr om infarten österut till Västervik. Parkering finns vid Hermanstorp och cirka 200 meter från fågeltornet vid Källsåker.

Med buss. Hållplats Jenny - Gångavstånd 2 kilometer till Källsåkers fågeltorn.

Hållplats Hermanstorp - Gångavstånd 150 meter till Hermanstorp.

Nearby