Map

Hiking

Törnsfall–Gagern–Marsbäcken, anslutningsled till Tjustleden

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Hiking

Törnsfall–Gagern–Marsbäcken är en cirka 8 kilometer anslutningsled mot Västervik. Sträckningen är bitvis lite kuperad och stenig men bjuder på vacker natur, går längs sjöstränder och passerar stora gravfältsområden med mera.

Från Törnsfall går leden först över bergsryggen Dunhällarna. Nordväst om ledens höjdpunkt finner man flera intressanta gamla strandvallar. När man passerat E22 slingrar sig leden genom ett omfattande område med gravrösen, där de som daterats härrör från yngre bronsålder. Totalt är det ett 20-tal rösen, några stensättningar och resta stenar. Vandringsleden närmar sig sjön Gagern och går tidvis över småkuperade bergsformationer. Första kontakten med sjön bjuder på en skön utsikt och mot stranden finner man senare fina platser för rast och bad. Detta gäller även Kvarnsjön och inte minst Gagnaren.

Före grusbilvägen Målserum–Gäddeglo passeras gamla stenbrott, spår från slutet av 1800-talet av Västerviks förr så betydande stenindustri. Vid bilvägen slutar för närvarande markeringen men fortsätt till Marsbäcken. Därifrån är det inte långt till Gertrudsvik (före detta Norra Sjukhuset), som har regelbundna bussförbindelser med centrala Västervik.

Facts

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Nearby