Map

Diving

Föreningen, vrakdyk

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Diving

Vad som finns kvar idag av Föreningen är ett relativt sönderfallet skrov som sträcker sig från ett djup av 20 meter upp till cirka 5-6 meter. Man kan tänka sig att väder och vind har varit påfrestande för ett träskrov som ligger så grunt. Vågor som bryter rakt mot vraket under 130 år sätter sina spår även om fartygets form är helt tydligt.

En ganska stor sektion av Föreningens enda däck ligger kvar och styrbords skrovsida har behållit mer av formen än babordssida. Längst ner på runt 20-22 meters djup ligger enstaka vrakrester utspridda med en klippig sluttande stenbotten. Resterna tätnar sedan ju grundare man kommer och bottnen förändras till mer av en skreva snarare än en sluttning blir det tätare och tätare tills man får en uppfattning av att skrevan nästan hjälpt till att hålla ihop vraket.

Eftersom största delen av vraket ligger relativt grunt och det saknas möjlighet till penetrering, skulle man kunna tro att man inte behöver någon lampa men faktum är att mellan dom utspridda plankorna, mellan spant och mellan bordläggning hittar man mängder med macroliv om man får in lite ljus och kikar in. Man kan gott ge den djupare delen en tid av dyket och då ska man inte missa klippformationerna omkring vraket och mellan vrakresterna. Det är ett vackert undervattenslandskap som inbjuder till fina fotovyer. Sedan jobbar man sig sakta uppför sluttningen och följer stråket med plankor och grova stockar tills man når den huvudsakliga vrakplatsen där man följer vrakets mittlinje mot den grunda delen. Här kan man vid lugna väderförhållanden göra sitt säkerhetsstopp innan man simmar tillbaka mot uppstigningslinan och båten. Är det grov sjö kan det vara bättre att inte gå allt för nära bränningarna utan göra säkerhetsstoppet på linan.

Facts

Position: 57°40'12.8"N 16°47'18.3"E

Vrakdjup: 5 - 20 m

Byggdes: 1874

Förliste: 1886

Nearby