Map

Climbing

Huvudväggen, Sjöända klätterområde

Västervik, Kalmar län och Öland

Categories

  • Climbing

Huvudväggen är en av fem väggar vid Sjöända som är en av Sveriges finaste sportklätterklippa med högklassiga leder för alla klättrare. På huvudväggen finns bland annat 7b-leden Solarplexus, Berget består av fast rödaktig granit. Klättringen är varierande av typen lodrätt, sva, överhängande och är som högst 25 m.

loading="lazy"